Home > wat we maken > identiteit > restauratiefonds nieuwe identiteit
Restauratiefonds

Restauratiefonds / Nieuwe identiteit

Lang geleden was het Restauratiefonds een semi-overheidsinstelling die puur voorzag in de financieringsbehoefte van monumenteigenaren. Inmiddels is het een moderne organisatie die een schat aan kennis en informatie heeft opgebouwd over het restaureren en onderhouden van monumenten. Daarnaast biedt het Restauratiefonds een voordelig en uitgebreid pakket aan financieringsmogelijkheden. En daar past een eigentijdse huisstijl bij. Emotion mocht aan de slag om die vorm te geven.

Daarnaast zijn we inmiddels het vaste communicatiebureau van het Restauratiefonds en zijn we aan de slag met een hele reeks aan middelen.

terug