Een eerlijk verhaal over accountability

Voor de één al jarenlang een geïntegreerd onderdeel van communicatie, voor de ander nog steeds een plastic woord. Accountability. Toch heeft iedere communicatieprofessional die kwaliteit en professionaliteit belangrijk vindt, er in de praktijk continu mee te maken. Cathelijne Janssen, eigenaar van Cateau Communicatie en bedenker van de PAN-analyse weet er alles van. Speciaal voor jullie op Mixed Emotions Live.

Doen we de goede dingen en doen we ze goed?
Dé vraag die centraal staat bij accountability van communicatie. Om daar antwoord op te vinden, moet je onderzoek doen. Om vervolgens je plannen te maken of bij te stellen en daarmee communicatie te verbeteren.

Doen we de goede dingen en doen we ze goed, was ook de vraag waarmee ik als plaatsvervangend hoofd van de afdeling Communicatie bij ING Vastgoed aan de slag ging in 2004. Een mooie uitdaging in een tijd waarin je als afdeling Communicatie vooral handelde vanuit onderbuikgevoel, er nog weinig tot geen aandacht was voor accountability in communicatie, social media nog niet bestond en niemand vragen stelde over de toegevoegde waarde van de afdeling Communicatie.

Op basis van de balanced scorecardmethode (de eerste bruikbare methode van accountability voor communicatie) voerde ik in 2005 mijn eerste nulmeting van de kwaliteit van communicatie uit, met alle communicatieprofessionals van ING Vastgoed wereldwijd, in Madrid. Door de kwaliteit van communicatie te onderzoeken, kwamen we erachter dat we niet persé de goede dingen deden, ofwel die dingen die een bijdrage leverden aan de doelstellingen van de organisatie. En of we ze goed deden, wisten we ook niet, maar dat besef heeft er wel toe geleid dat we ook dat zijn gaan onderzoeken. Steeds met als doel; verder professionaliseren, een lerende organisatie zijn.

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels is het vakgebied communicatie tien jaar verder. En ook de ontwikkelingen op het gebied van accountability gaan snel. Er zijn nu veel meer methodes die we kunnen inzetten. Ook zien we positieve ontwikkelingen op het gebied van accountability in communicatie; focus op verantwoordelijkheid nemen, context van de organisatie voorop, van meten naar verbeteren, van plan naar werkwijze en van communicatie naar organisatie.

Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat accountability vanuit een integrale benadering steeds meer aandacht krijgt in organisaties. Omdat het leidt tot onder beter inzicht, transparantere processen en een lerende organisatie.

Inmiddels heb ik met Cateau Communicatie ruim 50 organisaties mogen begeleiden op het gebied van accountability. Van communicatie, en inmiddels ook van andere organisatiefuncties. En ook daaruit ontstaan weer nieuwe inzichten. Eén daarvan is dat organisaties die APPEAL toevoegen aan hun benadering van accountability, het meest succesvol lijken te zijn. Appeal als acroniem voor Authenticiteit, Professionaliteit, Passie, Empathie, Acceptatie en Leiderschap.

www.mixedemotionslive.nl

 

 

Door:


Terug naar Mixed Emotions