De meerwaarde van een Facebook pagina

Het opzetten en bijhouden van een Facebook (bedrijfs)pagina kost veel tijd. De terechte vraag is dan ook vaak: Wat levert het mij uiteindelijk op? Social Embassy deed een onderzoek naar de merkbetrokkenheid van fans en niet-fans van zes grote Nederlandse merken; 3FM, Chocomel, Essent, KPN, Optimel en UPC. Er werd vooral gekeken of de merkbetrokkenheid onder fans hoger is dan onder niet-fans, en of fans ook meer 'gebruikmaken' van het merk (luisteren, product/diensten afnemen).

Uit het onderzoek van Social Embassy kwamen een aantal interessante cijfers naar voren. De cijfers zijn niet representatief, maar geven wel een prima beeld van de meerwaarde om als merk/bedrijf aanwezig te zijn op Facebook.

Merkbetrokkenheid
Uit het onderzoek blijkt dat bij gemiddeld 30% van de fanbase (likers van het merk) de merkbetrokkenheid is toegenomen sinds zij fan zijn van het merk op Facebook. Bij KPN is dit percentage zelfs 56%.

Fans van Facebook: 68% 'committed' aan het merk
Niet-fans van Facebook: 20% 'committed' aan het merk

Productafname
Ongeveer 15% van de fans geeft aan meer gebruik te maken van het merk (meer luisteren, meer producten afnemen en/of pakket uitbreiden).

Kort samengevat
De uitkomsten laten zien dat (Facebook) fans van een merk een hogere merkbetrokkenheid hebben dan niet-fans. Ze besteden meer, gebruiker het merk vaker, hebben een sterkere merkvoorkeur en een hogere NPS (een soort van ambassadeurs/promotors score). Het opbouwen van een fancommunity heeft dus wel degelijk zin, mits de interactie op Facebook aanwezig is natuurlijk!

Zie hier de volledige slideshare

bron: www.socialembassy.nl 

Door:


Terug naar Mixed Emotions