Campagne 'Utrecht Deelt' wint prijs!

We hebben een prijs gewonnen. Of eerlijk is eerlijk, de gemeente Utrecht heeft een prijs gewonnen voor de campagne Utrecht Deelt. Gefeliciteerd dus! Maar omdat Emotion samen met Nudge de campagne heeft ontwikkeld, zijn we hier ook wel een beetje trots op. Utrecht heeft de prijs gekregen in het kader van de Europese campagne voor duurzame mobiliteit.

Utrecht Deelt heeft als doel meer inwoners van de stad te informeren en over te halen om te gaan autodelen. Innovatief is de campagne omdat we Nudgers inschakelen om in Utrecht nieuwe autodelers te werven. De campagnemiddelen zijn in een co-creatiesessie door ons samen met diverse inwoners bedacht. En juist die innovatieve aanpak is nu beloond.

Het achterliggend idee is dat duurzame gedragsverandering dé manier is om veranderingen te krijgen die echt goed zijn voor de stad. Of het nu gaat om mobiliteit, gezondheid of duurzaamheid; fysieke maatregelen alleen zijn vaak genoeg. Ook inwoners zelf moeten in actie komen. Dat betekent een andere, meer faciliterende rol voor de overheid en een andere aanpak van je communicatie: geen opgeheven vinger, maar een campagne met en voor inwoners.

Door:


Terug naar Mixed Emotions